Gör ett hål i marken

Gör ett hål i marken. Hålet görs med ett jordborr, spett eller liknande redskap och görs utmed trädets dropplinje. Hålet bör vara 3-4 dm djupt beroende på markförhållanden. En torrare jordmån har något djupare rötter och gynnas följaktligen av ett något djupare hål.

Beställ här

Placera staven

Tag bort det vita locket. Placera staven så att dess övre del är 1-3 dm under markytan. Fördela på liknande sätt resterande stavar jämnt fördelat utmed trädet eller buskens dropplinje.

Beställ här

Stampa till

Stampa till med klacken ovanpå jorden så hålet försvinner.

Beställ här