Om oss

Anders Larsson, Glivarp Garden, är agronom och
sköter marknadsföringen av Grön Väx
och skriver artiklar för nyhetsbrevet Gröna Trender.
Den senaste om jord, läs den här->

Gröna Trender riktar sig till verksamma i
utemiljöbranschen, inom kategorierna kommun,
kyrka, offentlig fastighet, privata företag, golf
och sport samt gröna utbildningsanstalter

Anders Larsson

Kontakt
Anders Larsson
070-2364467
Hannelund Garden AB 
Hannelund
273 92 Skåne Tranås.

Org.nr. 556841-6282

mailkontakt: order@godselstav.se
www.godselstav.se
webbutik: www.godselstavar.se

Tomas Kjelsson

Tomas Kjellquist är mannen bakom GrönVäx.
Han har en gedigen bakgrund inom växtnärings- området. Han har efter Agronomexamen arbetat inom bland annat dåvarande Norsk Hydro (numera Yara) med utvecklingsfrågor. Idag driver han tillsammans med en kompanjon Biototal AB i Linköping, ett företag som arbetar med förnyelsebar växtnäring.
GrönVäx finns inom bolaget Glivarp Garden AB där Tomas tillhör grundarna och ägarna. Vi får en pratstund med Tomas en fin höstdag i september.


Hur kom du på idén till GrönVäx?
Själva funktionen i Grön Väx har funnits i andra sammanhang sedan lång tid tillbaka. Ursprungligen var det framför allt de positiva växtnärings- och skördeeffekterna från kombisådd (när man tillför mineralgödsel djupt placerad i marken mellan varannan rad strax intill rötterna) som till stor del ledde fram utvecklingen av den första gödselstaven. Denna togs fram under tiden som jag arbetade på Norsk Hydro (Supra). Vi har därefter samlat våra erfarenheter och vidareutvecklat konceptet ytterligare med egna tankar och idéer till den produkt och funktion som Grön Väx är idag.

Varför behöver träd tillföras växtnäring?
- Förutom solljus och koldioxid så behöver alla växter näringsämnen. En del av dessa behövs i större och en del i mindre mängd. Behovet kan variera från flera hundra kilo till gram per hektar. Totalt så brukar man säga att 16 av dessa är essentiella, dvs livsnödvändiga för växtens överlevnad och tillväxt. Grön väx innehåller både de näringsämnen som behövs i lite större mängd (Kväve, Fosfor, Kalium mm) samt några viktiga spårämnen som riskerar att fattas i ogödslad jord (t ex Koppar, Zink)